Prenumeratos ir skelbimų publikavimo taisyklės

UAB „Savaitė“ skelbimų publikavimo taisyklės.

1. Asmeninių skelbimų įkainiai žurnale "Savaitė"

1.1 Standartinis teksto skelbimas iki 10 žodžių.

1.2. Išskirtas šriftu teksto skelbimas (dalis teksto) skelbimas iki 10 žodžių.

1.3 Skelbimų spausdinimo vieta reklaminiuose puslapiuose nereglamentuojama.

1.4 Redakcija pasilieka teisę nespausdinti skelbimų, kuriuose pateikta informacija prieštarauja LR įstatymams, etinėms normoms, kurie prieštarauja leidinio redakcijos principams ar dėl jų gauti skundai.

Už reklaminių skelbimų turinį, informacijos patikimumą, reklamą skelbiančių veiksmus arba ūkinių subjektų veiksmus atsako pats reklamos teikėjas.

2. Žodžių apskaičiavimo tvarka

2.1 Žodis – trijų ir daugiau ženklų junginys.

Vienas telefono numeris neįskaitomas;

Interneto puslapis ar Interneto adresas (pavyzdžiui, skelbimai@savaite.eu; www.savaite.lt) – 1 žodis;

Netaisyklingas žodžio sutrumpinimas taisomas į visą žodį arba, esant galimybei, žodis sutrumpinamas taisyklingai.

Adresas (pavyzdžiui, Vilnius, Laisvės pr. 60) – 1 žodis;

tik miestas (pavyzdžiui, Vilnius) – 1 žodis;

(pavyzdžiui, 1000 EUR); 100 Hz; 72 cm; 0,7%) – 1 žodis;

(pavyzdžiui, 40–50 EUR; 6–20 val.; 23–25.01) – 1 žodis.

DĖMESIO! ASMENINIŲ SKELBIMŲ PRIĖMIMO ADMINISTRATORIUS TURI TEISĘ SUTRUMPINTI JŪSŲ SKELBIMĄ, JEIGU SKELBIMO ŽODŽIŲ SKAIČIUS VIRŠIJA 10.

Reklaminiai skelbimai į rubrikas "Pažintys", "Darbas užsienyje", "Sveikata", "Masažas" priimami tik UAB "Savaitė" reklamos skyriuje adresu: Vilnius, Laisvės pr. 60 (Spaudos rūmai, 9 aukštas).

Informacija telefonu (8-5) 230 50 11, 8 652 26 055, skelbimai@savaite.eu

3. Skelbimo apmokėjimo ir jo spausdinimo terminai

Skelbimai, pateikti ir apmokėti iki trečiadienio 13 val., bus išspausdinti kitame savaitraščio "Savaitė" numeryje (kitos savaitės ketvirtadienį).

4. Informacija nespausdinama, jeigu:

4.1 Jos turinį sudaro pornografijos reklama, propaganda ar platinimas, o taip pat seksualinių paslaugų, lytinių iškrypimų propaganda ir/arba reklama;

4.2 Jos turinį sudaro kenksmingų įpročių, narkotikų ar psichotropinių medžiagų propaganda ir/arba reklama.

4.3 Reklaminiuose skelbimuose draudžiama skleisti žmogaus garbę ir orumą žeminančią dezinformaciją ir informaciją, kurios turinį sudaro šmeižtas, įžeidinėjimai.

4.4 redakcija gavo skundų dėl nekokybiškai atliktų paslaugų, sukčiavimo arba kitų neteisėtų veiksmų, kurie redakcijos nuomone pažeidžia arba gali pažeisti LR įstatymus;

4.5 žodinio skelbimo užsakovas, reklamos skyriaus darbuotojui paprašius, nepateikia dokumentų (kopijų), patvirtinančių, kad jis turi teisę verstis šia ūkine komercine veikla (pateikti verslo liudijimą, individualios veiklos pažymėjimą arba kitus dokumentus, susijusius su teikiamomis paslaugomis, nurodytomis užsakovo skelbime);

4.6 Reklama neturi vartotojo klaidinti ir jam kenkti.

4.7 Draudžiama slapta reklama.

4.8 Draudžiama tabako gaminių reklama.

4.9 Alkoholio kontrolės įstatymas apriboja alkoholinių gėrimų reklamą.

4.10 Masinės informacijos priemonės, išskyrus specialius leidinius ar laidas, negali reklamuoti gydymo vaistais ar pačių vaistų, jeigu jie parduodami vaistinėse tik su receptais. Kitų vaistų ar gydymo vaistais reklama turi būti lengvai atpažįstama ir perspėti apie galimą žalingą poveikį netinkamai juos vartojant.

4.11 Reklama neturi skleisti prieš žmogų ar žmonių grupę nukreiptos nenatūralių, nerealių, paranormalių reiškinių propagandos, išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga ar yra tyrinėjimo objektas. Reklama neturi sukurti įspūdžio, kad astrologai, chiromantai, ekstrasensai, bioenergetikai gali patarti dėl ateities, sveikatos, finansų ir pan.

4.12. Draudžiama reklama, žadanti 100 procentų išgijimą, blaivybę ir pan.

4.13 Lyginamoji ar klaidinanti reklama.

5. Redakcija:

– pasilieka teisę koreguoti skelbimų tekstą ir nustatyti skelbimų pasirodymo spaudoje eiliškumą;

– perspėja, kad atsakomybė už informaciją skelbimuose tenka jos teikėjams;

– atsiprašo už tekste pasitaikančias spaudos ir gramatines klaidas.

6. Jeigu jūsų skelbimas neišspausdintas:

– galbūt jūs nepalikote savo kontaktinio telefono arba adreso;

– jūsų skelbimas neatitinka skelbimų spausdinimo sąlygų;

– pavėlavote laiku sumokėti už skelbimą į einamąjį laikraščio numerį. Tokiu atveju jūsų skelbimas bus išspausdintas kitame numeryje.

Informacija telefonu (8-5) 230 50 11, 8 652 26 055, skelbimai@savaite.eu

7. Apmokėjimas:

Apmokėti asmeninį skelbimą jūs galėsite bet kokiu patogiu jums būdu, sistema automatiškai jus nukreips į jūsų elektroninį banką.

Jeigu kils klausimų, kreipkitės į reklamos skyrių tel. (8-5) 230 50 11, 8 652 26 055, skelbimai@savaite.eu

Užsisakykite naujienlaiškį

Jūsų pirkinių krepšelis

Prekių kaina su PVM

0.00 €